xx

WINCC EĞİTİM İÇERİĞİ

•Operatör panel çeşitleri.

•Operatör panelini sisteme bağlamak.

•WınCC scada programında yeni bir proje oluşturmak.

•Çalışma ekranı.

•Projenin Türkçeleştirilmesi.

•Panel modelini değiştirme işlemi.

•‘Template’ sayfası düzenlemek.

•‘StopRuntime’ butonu oluşturmak.

•Sayfalar arası geçiş işlemi.

•Communication (PLC haberleşmesi).

•‘Tag’ oluşturulması.

•Tarama süresinin (Cycles) belirlenmesi.

•Fonksiyon tuşları.

Buton objesi oluşturmak:

•Text içerikli buton oluşturma.

•Grafik içerikli buton oluşturma.

•Invisible (gizli) buton oluşturmak.

•Butona görev atama. (Event)

•Ivert_bit uygulaması.

•InvertBit_inTag uygulaması.

•Set_bit ve Reset_bit uygulaması.

•Swıtch butonu uygulaması.

•‘Text List’ oluşturma.

•‘Graphıc List’ oluşturma.

•Runtime kullanıcı yönetimi.

•Recipes (Reçeteler) uygulaması.

IO Field (Veri yazma ve okuma ) işlemleri:

•Input Field uygulaması. Zaman ve sayma değeri girme uygulaması.

•Out Field uygulaması. Zaman ve sayma değerinin okuma uygulaması.

•‘Slider’ uygulaması.

•‘Gauge’ ölçü aleti uygulaması.

•‘Bar’ graph uygulaması.

•Alarm Manegement (Alarm yönetimi).•Alarm Classes (Alarm sınıfının seçimi)